Algemeen - uitleg
Evenals bijv. de astrologie, is de Numerologie een wetenschap, die ons meer over onszelf of over anderen kan vertellen. Ook de Numerologie is op feiten gebaseerd.
Numerologie (getallenleer) is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Volgens hen heeft alles een trillingsgetal. Is het toeval, dat wij op een bepaalde dag, een bepaald uur en een bepaalde minuut zijn geboren. Is onze naam toeval? Moeten wij niet een aantal belangrijke lessen leren in ons leven of bepaalde opdrachten uitvoeren? Of is toch alles toeval? Dit leven, niet meer en niet minder, en dat was het? In onze handen zijn lijnen gevormd. De manier waarop die lijnen zijn gevormd is wel degelijk een zeer bepaald en volkomen persoonlijk patroon. Een handlijnkundige kan u aan de hand van vaste regels uitleggen, waar bepaalde lijnen en patronen op kunnen duiden.
Een astroloog kan uw horoscoop duiden en u vertellen dat u beïnvloed wordt door planeten en sterren, dank zij het feit, dat u toen, op die datum, op die tijd, bent geboren.

Numerologie kan een analyse geven van uw karakter en kan trachten een antwoord te geven op de aloude vraag "wie ben ik". De numerologie kan ons in staat stellen objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op onszelf en kan aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken. Wij kunnen niet alleen onze capaciteiten ontdekken, hoe we onze bestemming kunnen vervullen, maar wij kunnen ook onze beperkingen achterhalen en waar die liggen.
De informatie over uzelf en anderen is gebaseerd op het berekenen van de juiste getallen. Als voorbeeld: uw geboortedatum geeft een bepaald getal en geeft de lotsbestemming weer. Er zijn meer primaire getallen te berekenen, zoals: het ware innerlijk; het huidig zelf; de lotsbestemming; de bestemmingskoers; het eigen hart.
Dan zijn er ook nog secundaire getallen, zoals:
de geboortedatum; de grondvesten; de sleutel; enz., enz.. Er is geen langdurige studie of een bepaalde begaafdheid voor nodig. Een goed boek en u kunt aan de slag! Het is een kwestie van rekenen. In de numerologie wordt over het algemeen gewerkt met de enkelvoudige getallen '1 tot en met 9' en met de meestergetallen '11 en 22 en soms 33'.


Kernelementen van een numeroscoop beperken zich (volgens sommigen) tot 4 componenten die in samenhang moeten worden bezien. Deze hebben betrekking op het wezen van de persoon, zijn richting, sterke en zwakke punten en de mogelijkheid voor verandering en ontwikkeling.
  1) Lotsbestemming (gebaseerd op uw geboortedatum)
  2) Optreden naar buiten (gebaseerd op uw naam)
  3) Het ware innerlijk (gebaseerd op de klinkers in uw naam)
  4) Geboortedag

Volgens anderen bevat onderstaand overzicht de belangrijkste gegevens (primaire getallen).
  1) Lotsbestemming (gebaseerd op uw geboortedatum)
  2) Optreden naar buiten (gebaseerd op uw naam)
  3) Het ware innerlijk (gebaseerd op de klinkers in uw naam)
  4) De bestemmingskoers (gebaseerd op lotsbestemming en teken van de dierenriem)
  5) Het eigen hart (gebaseerd op medeklinkers van de geboortenaam)

Mijnnumerosoop.nl berekent al deze en secundaire waarden, waarmee u een zeer uitgebreid beeld en nog beter inzicht kunt krijgen van uzelf.


Algemene informatie over getallen
De getallen 1 tot en met 9, 11, 22 en 33 hebben specifieke kenmerken, sleutelwoorden. De sleutelwoorden kunnen snel een inzicht geven in de soort vibratie, waarmee we te maken hebben. Samen omvatten de kenmerken alle levenservaringen. Ze vertegenwoordigen algemene principes. Ze geven bepaalde karaktertrekken en vaardigheden aan.
De eigenschappen, zowel positief als negatief, 'kunnen' aanwezig zijn. Deze specifieke eigenschappen van elk getal staan weliswaar op zich, maar ondersteunen de getallen die via berekening van diverse getallen in de Numerologie worden verkregen.
De getallen bij de geboorte kunnen veel openbaren hoe men omgaat met de polariteit mannelijk/vrouwelijk. De getallen 1, 4, 7 en 8 zijn meer mannelijk (yang) in hun uiting. De getalen 2, 3, 6 en 9 zijn meer vrouwelijk (ying).

Wilt u meer over uzelf te weten komen, dan zijn deze 'algemene' kenmerken echter onvoldoende en zult u dieper moeten afdalen in de Numerologie.


(c) HollySoft
Start Algemeen Naam Datum Karma
geboorte datum
Levensdoel Stress-getallen
Huisnummer Jaaroverzicht Beroep
Relaties Algemeen Relaties Specifiek
Informatie Feedback Contact