Sleutelwoord: MATERIEEL SUCCES EN PRESTATIEVERMOGEN.
Positieve eigenschappen: Beleefd, betrouwbaar, doelgericht, excentriek, fanatiek, fel, geconcentreerd, intelligent, leider, onderscheidingsvermogen, praktisch, sterk, tactvol, vasthoudend, verstandig, zelfbeheersing, zelfvertrouwen.
Negatieve eigenschappen: Eenzaam, gewetenloos, hard, hooghartig, intrigant, koppig, materialistisch, meedogenloos, ongelukkig, onverdraagzaam, schuldig voelend, tiranniek, wreed, zorgeloos.
Te leren: Verdraagzaamheid en eerlijkheid; niet te materialistisch worden.

Extra informatie:
Het getal 8 vertegenwoordigt de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijk te brengen, tact en doelgerichtheid. De 8 toont ons materiële vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en -beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. U bent beleefd en intelligent en uw uitstekend onderscheidingsvermogen maakt u tot een ideale criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld- en zakenwereld.

Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en onverdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. U kunt onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren slaan. U bent zorgeloos, hebt geen onderscheidingsvermogen en verspilt uw krachten; u wenst onder alle omstandigheden erkend te worden. In het ergste geval bent u wreed, gewetenloos en tiranniek.
Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.
(c) HollySoft
Start Algemeen Naam Datum Karma
geboorte datum
Levensdoel Stress-getallen
Huisnummer Jaaroverzicht Beroep
Relaties Algemeen Relaties Specifiek
Informatie Feedback Contact