Stress-getallen
 


Voor leveren van adequate informatie over Stress-getallen is het noodzakelijk dat gegevens uit de Naam  en (geboorte) Datum  gecombineerd worden. U dient dan ook deze eerst te (laten) berekenen. De waarden worden dan automatisch in de velden hieronder ingevuld.


Het stress-getal dient om verschillen tussen twee getallen te accentueren. Het helpt de spanning te definiëren tussen de trillingseigenschappen van de te vergelijken getallen. Stress-getallen zijn als spannings- of tegenstellingspunten die overwonnen moeten worden alvorens de beide te vergelijken getallen het beste harmonisch kunnen functioneren.
Het verschil tussen twee getallen verleent ook inzicht in het facet van verenigbaarheid: hoe ze harmonisch gericht kunnen worden door ze doelbewust te herkennen en in onderlinge samenwerking toe te passen.
De stress-getallen worden in twee groepen verdeeld: de intrapersoonlijke (innerlijke) en de interpersoonlijke (onderlinge). Het innerlijke stress-getal wordt berekend door het kleinste van twee primaire getallen af te trekken van het grootste. De term primaire getallen slaat hier op de getallen van de persoonlijkheid (P), de ziel (Z), het geïntegreerd zelf (GZ), en het levensgetal (L). Deze komen overeen met: eigen hart, het ware innerlijk, optreden naar buiten en lotsbestemming.
Voor het berekenen worden eerst al deze getallen herleid tot een eencijferig getal. Bereken eerst het verschil tussen de persoonlijkheid (P) en de ziel (Z), dan dat tussen de persoonlijkheid en het geïntegreerd zelf (GZ); en vervolgens dat tussen de ziel en het geïntegreerd zelf. Uit deze berekeningen krijg je drie stress-getallen (tenzij twee van de primaire getallen gelijk zijn). Bereken vervolgens de verschillen tussen het levensgetal (L) en het persoonlijkheidsgetal; tussen het levensgetal en dat van de ziel; en ten slotte tussen het levensgetal en dat van het geïntegreerd zelf.

De innerlijke stress-getallen verschaffen een methode om mogelijke dwarsstromen binnen de individuele persoonlijke gesteldheid te onderzoeken. Stress-getallen helpen nauwkeurig de in aanmerking komende onderbewuste spanningen bepalen tussen de behoeften en processen van de persoonlijkheid, de ziel, en het hoger zelf. Door bewust deze stress-gebieden te herkennen kan de combinatie daarna veranderd worden in een samenwerkende dynamische stroom tussen de drievoudige bewustzijnsstroom van persoonlijkheid, ziel en hoger zelf.
De onderlinge stress-getallen worden berekend door de verschillen te bepalen tussen de overeenkomstige primaire getallen in twee numeroscopen. Deze is hier niet verder uitgewerkt. Zie hiervoor Relaties

 
Van de Naam : getal van het OPTREDEN NAAR BUITEN (gz)  
Van de Naam : getal van het EIGEN HART (p)  
Van de Naam : getal van het WARE INNERLIJK (z)  
Van de Datum : getal van LOTSBESTEMMING (l)  

Start Algemeen Naam Datum Karma
geboorte datum
Levensdoel Stress-getallen
Huisnummer Jaaroverzicht Beroep
Relaties Algemeen Relaties Specifiek
Informatie Feedback Contact